View Post

Regulamin systemu kaizen kaizen

Regulamin w systemie kaizen jest najważniejszym filarem który leży u podstaw skutecznego działania systemu w przedsiębiorstwie. Pamiętajmy, że zbyt zawiły, długi i nie jasny regulamin prowadzi do zniechęcenia do kaizen już na samym wstępie. Nie próbujmy od razu wrzucać do regulaminu wszystkich kwestii, regulamin też może sam się rozwijać wraz z rozwojem systemu. Lepiej jest rozpocząć od ogółu i w …